Njoftim per aplikimet me formularët A1/A1Z MSH 2021

12/10/2021

Njoftohen të gjithë kandidatët që nuk kanë aplikuar me formularin A1Z në Portalin Matura Shtetërore 2021, se Portali i Maturës Shtetërore online do të hapet për aplikime në datën 12 tetor 2021, ora 08.00 – 16.00.Plotësimi online iFormularitA1Z, do të kryhet në shkollat ku maturantët/kandidatët kanë kryer arsimin e mesëm të lartë ose në shkollën e përcaktuar nga KMSH-ja e vendbanimit, nëse shkolla e mesme që kanë përfunduar është mbyllur.Pagesa e tarifës kryhet në datën 13 tetor 2021, përpara aplikimit për zgjedhjen e preferencave në portalin e aplikimit universitar, i cili duhet të bëhet në datën 14 tetor 2021.Njoftimi gjendet edhe në faqen e QSHA-së