NJOFTIM

10/11/2021

THIRRJE E VEÇANTË 12 E VENDEVE TË LIRA ME AFAT TË CAKTUAR PËR PUNONJËS TË SHËRBIMIT PSIKO-SOCIAL NË INSTITUCIONET PUBLIKE TË ARSIMIT PARAUNIVERSITAR (IPAP) NË ZVAP NË VARËSI TË DRAP FIER.