Shkollat për Shëndetin

02/02/2022

Në vijim të projektit të Qeversisë Zvicerane të miratuar nga qeveria shqiptare mëposhtë gjeni linkun e faqes web të këtij projekti .Në të do të gjeni informacion të nevojshëm për sjelljet e shëndetshme për prindërit, mësuesit dhe nxënësit.Gjithashtu këtu do të keni edhe module trajnimi falas për mësuesit.

https://shkollatpershendetin.al//