SHPALLJE II

25/03/2022

SHPALLJE II E VENDIT TE LIRE PER DREJTOR TE INSTITUCIONIT PUBLIK TE ARSIMIT PARAUNIVERSITAR (IPAP).