Shpallja III për vendet e lira për drejtor në IPAP-të në varësi

01/04/2022

bashkëlidhur Shpallja e III-të publikuar sot nga DRAP Fier për vendet e lira për drejtor në IA-të në varësi.