Njoftim për shpalljen e rezultateve për drejtues të institucionit arsimor publik ”Hiqmet Buzi”, Kallm i Madh”.

13/04/2022

Bashkëngjitur gjeni shpalljen e rezultateve për drejtues të institucionit arsimor publik ”Hiqmet Buzi”, Kallm i Madh.

Lutemi të paraqesni brenda 3 ( tri) ditëve ankimimin me shkrim në sekretarinë e ZVAP Fier.