Njoftim për shpalljen e rezultateve për drejtues të institucionit arsimor publik ”Tre Dëshmorët” Lalar.

14/04/2022

Bashkëngjitur gjeni shpalljen e rezultateve për drejtues të institucionit arsimor publik ‘Tre Dëshmorët”, Lalar.

Lutemi të paraqesni brenda 3 ( tri) ditëve ankimimin me shkrim në sekretarinë e ZVAP Fier.