Njoftim për shpalljen e rezultateve për drejtues të institucionit arsimor publik ”Europa”, Kallm i Vogël.

20/04/2022

Bashkëngjitur gjeni shpalljen e rezultateve për drejtues të institucionit arsimor publik ” Europa”, Kallm i Vogël.

Lutemi të paraqesni brenda 3 ( tri) ditëve ankimimin me shkrim në sekretarinë e ZVAP Fier.