Njoftim për shpalljen e rezultateve për drejtues të institucionit arsimor publik ”Naim Frashëri”, Fier

29/04/2022

Bashkëngjitur gjeni shpalljen e rezultateve për drejtues të institucionit arsimor publik ” Naim Frashëri”, Fier.

Lutemi të paraqesni brenda 3 ( tri) ditëve ankimimin me shkrim në sekretarinë e ZVAP Fier.