Njoftim për portalin ”Mësues për Shqipërinë” 2022

20/05/2022

Që të gjithë mesuesit që do të aplikojnë në Portalin “Mësues për Shqipërinë” 2022, në vend të dokumentit ” VERTETIM VENDBANIMI” të përdorin “Çertikatën Personale” të nxjerrë nga nxjerrë nga e-albania.