Njoftim për shpalljen e rezultateve për drejtues të institucionit arsimore”Jani Bakalli”, Fier

02/06/2022

Bashkëngjitur gjeni shpalljen e rezultateve për drejtues të institucionit arsimor publik ” Jani Bakalli”, Fier.

Lutemi të paraqesni brenda 3 ( tri) ditëve ankimimin me shkrim në sekretarinë e ZVAP Fier.