Udhëzim nr. 12, datë 16.06.2022 “Për ngritjen dhe funksionimin e komisionit për vlerësimin psiko-social të punonjësve arsimorë dhe punonjësve të tjerë në institucionet arsimore parauniversitare”

21/06/2022