Urdher per aplikimet me A1Z 14 dhe 15 korrik 2022

05/07/2022

Urdhri nr.119, date 04.07.2022, “Per miratimin e periudhes se aplikimeve me formularin A1Z”.

Kategoria qe aplikojne jane vetem ata qe jane pajisur me dokumentet e perfundimit te shkolles se mesme (nuk kane detyrime te matures), dhe aplikojne per ndjekjen e studimeve ne IAL.