LISTA PËRFUNDIMTARE E KANDIDATËVE PJESËMARRËS NË PORTALIN ” MËSUES PËR SHQIPËRINË” 2022 DRAP FIER

11/07/2022

LISTA PËRFUNDIMTARE E KANDIDATËVE PJESËMARRËS NË PORTALIN ” MËSUES PËR SHQIPËRINË” 2022 DRAP FIER