Njoftim për shpalljen e rezultateve për drejtues të institucionit arsimor publik ”Xhevit Fetahu”, Bishan

16/09/2022

Bashkëngjitur gjeni shpalljen e rezultateve për drejtues të institucionit arsimor publik ” Xhevit Fetahu”, Bishan.

Lutemi të paraqesni brenda 3 ( tri) ditëve ankimimin me shkrim në sekretarinë e ZVAP Fier.