NJOFTIM PËR ZHVILLIMIN E PRAKTIKËS PROFESIONALE NË PROFESIONIN E RREGULLUAR TË MËSUESIT PËR VITIN MËSIMOR 2022-2023.

02/12/2022