Njoftim.

19/04/2023

Ju bëjmë me dije se DRAP Fier publikoi Shpalljen Nr 6 (bashkëlidhur)  të vendeve të lira për SHPS. Kandidatët e interesuar të dorëzojnë me Shërbimin Postar dosjet për punësim të SHPS në DRAP Fier në periudhën 19-23 Prill 2023.