Për realizimin e procedurave të konkurrimit të mësuesve në portalin “Mësues për Shqipërinë” 2023.

30/05/2023

Bashkëngjitur gjeni të skanuar shkresën e Ministrisë së Arsimit dhe Sportit nr. 1645/5 prot., datë 29.05.2023, me lëndë “Për realizimin e procedurave të konkurrimit të mësuesve në portalin “Mësues për Shqipërinë” 2023″.