Aplikimet A1-A1Z MSH 2023 

10/07/2023

Bashkelidhur gjeni urdhrin e QSHA nr.77, date 10.07.2023, “Per miratimin e periudhes se aplikimeve me formularet A1/A1Z, MSH 2023.