Mbi shtyrjen e afatit për kryerjen e procesit të lëvizjeve paralele në institucionet e arsimit parauniversitar.

25/07/2023