Urdhër nr.589,datë 16.10.2023 “Për miratimin e rregullores për përdorimin e Sistemit të Menaxhimit të Informacionit Parauniversitar”(SMIP).

31/10/2023