Udhëzim nr.5 datë 28.02.2024

08/03/2024

Udhëzim nr.5 datë 28.02.2024, “Për organizimin dhe zhvillimin e vlerësimit të arritjeve të nxënësve të arsimit fillor, vitit shkollor 2023-2024”