Për zhvillimin e provimit të shtetit dhe testimin e informatizuar të mësuesit, për kandidatët e suksesshëm në provimin e shtetit, të cilët duan të punësohen në institucionet arsimore publike të arsimit parauniversitar.

29/03/2024