Udhëzim nr.14 datë 10.07.2023

21/07/2023

Udhezimi nr.14 datë 10.07.2023 “Per numrin e nxenesve per klase dhe ngarkesen mësimore te punonjesve arsimore ne institucionet e arsimit parauniversitar