Rezultatet paraprake LP dhe LPD 2021

27/08/2021 / BY / IN Njoftime

Pershendetje!Mbështetur në Ligjin Nr.7961, datë 12.07.1995, Kodi i Punës i Republikës së Shqipërisë, me gjithë ndryshimet përkatëse, Ligjin 69/2012 ‘’Për sistemin arsimor parauniversitar në Republikën e Shqipërisë’’, i ndryshuar, vendimit nr.99, datë…

READ MORE